Senioři

V měsíci dubnu máte možnost se zúčastnit těchto aktivit pro vzdělávání, setkávání, povzbuzení...

Doc.Dr. Petr Mareček Th.D. nás zaujal poutavým výkladem o Ježíšově utrpení a smrti podle svědectví čtyř kanonických evangelií.

V měsíci březnu vám nabízíme další aktivity pro  setkávání, vzdělávání, duchovní povzbuzení:

Někomu možná téma: Pět jazyků lásky v rodině i jinde, aneb "...má mě rád, nemá mě rád...? mohlo znít i nepatřičně pro seniorský věk, ještě k tomu na svátek svatého Valentýna, kdy se na nás valí růžová a červená srdíčka, květiny, sladkosti...

V měsíci únoru se můžete těšit na další aktivity pro vzdělávání, duchovní obohacení a společná setkání:

Zveme seniory i ostatní zájemce na kurz Trénování paměti pro začátečníky, který se bude konat vždy v pondělí v měsících únor a březen. Na kurz je nutné se předem přihlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ode dne 21. 1. 2019 je již kurz plně obsazen. Další přihlášky již nepřjímáme. Děkujem za pochopení.


 

V měsíci lednu vám nabízíme aktivity, které vám umožná nejen hlubší duchovní prožití aktuálního času, ale také vzdělávání a samozřejmě i společné setkání.

Milí přátelé,

ať vám nový rok přinese další milá setkání, ať je naplněn pokojem, radostí, láskou, souzněním, pochopením, přijetím, ať je plný zdraví, štěstí, pohody, požehnání.


 

to je název přednášky v rámci Akademie pro třetí věk, kterou senioři 13. prosince 2018 zakončili tento kalendářní rok.

Lektor přijel tentokrát až z Třebíče, byl jím ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.. Přednáška se nesla v krásném adventně vánočním duchu. Lektor během prezentace poutavě vyprávěl o adventních a vánočních zvycích, o světcích, jejichž svátky slavíme v adventu a během vánoční doby. Občas se také zeptal účastníků na různé věci, např., zda znají draní peří, roráty, pečení perníčků apod.  Mnozí tyto zvyky znali. Posluchači pozorně naslouchali a mohli zároveň vzpomínat na dobu svého dětství a také na vyprávění svých blízkých - rodičů či prarodičů.

Senioři prožili opravdu příjemné adventní dopoledne, kdy se mohli zastavit a zaposlouchat do milých slov lektora. Na závěr zaznělo přání požehnaných a pokojných Vánoc a všeho dobrého do nového roku 2019.


 

      Ve čtvrtek 6. prosince v 9 hodin se sejdeme v sálu biskupství v Ostravě u adventního věnce. Čeká nás mše svatá, přednášky a také svátost smíření. Duchovně nás bude provázet otec Petr Šustáček. Srdečně zveme k adventnímu ztišení.

      Pro oblast Frýdlantu nad Ostravicí a okolí je připravena Adventní duchovní obnova, která se uskuteční ve středu 12. prosince od 9 hodin v kapli Střediska sociálních služeb (domov pro seniory) ve Frýdlantu nad Ostravicí. Duchovně nás bude provázet redemptorista P. Jozef Novák st. CSsR. Na programu bude mše sv., přednášky a adorace, bude rovněž možnost svátosti smíření.

     Poslední letošní akcí bude Akademie pro třetí věk, která proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 9 hodin v sálu biskupství v Ostravě. Lektorem bude tentokrát ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.. Přednáška nás adventně a vánočně naladí, její téma je "Advent a vánoční svátky o století zpátky". Tuto přednášku si nenechte ujít!!!

Srdečně zveme na všechny akce a přejeme požehnané a pokojné adventní dny.