Dne 13. dubna 2023 se na biskupství v Ostravě sešla  osmičlenná komise, která podle směrnic Pastoračního fondu a dle souvisejících prováděcích pokynů, vyhodnotila celkem 33 doručených úplných žádostí o příspěvek z Pastoračního fondu. Celková požadovaná výše činila  713 740 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí,  a ta byla následně shrnuta do přehledné tabulky s pořadím žádostí.

V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 30 pastoračních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 502 190 Kč.
Seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Pin It