V roce 2022 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
prováděcího pokynu upozorňujeme na tyto skutečnosti:
Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do úterý 15. 3. 2022.
Žádost se podává na aktuálním formuláři, který si můžerte stáhnout na výše uvedeném odkaze.
Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

Pin It