Dne 7. dubna 2022 se na biskupství v Ostravě sešla  osmičlenná komise, která podle směrnic Pastoračního fondu a dle souvisejících prováděcích pokynů, vyhodnotila celkem 33 doručených úplných žádostí o příspěvek z Pastoračního fondu. Celková požadovaná výše činila  543 724 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí,  a ta byla následně shrnuta do celkové tabulky.

V diskusi nad jednotlivými projekty komise došla k rozhodnutí podpořit 32 pastoračních projektů. U některých z nich bylo nutno přikročit ke krácení přidělené částky, aby bylo možno podpořit maximum projektů. Celkem byly projekty podpořeny částkou 452 000 Kč.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Pin It