Na biskupství bylo do 2. března 2021 doručeno 28 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Komise pro hodnocení žádostí v roce 2021 se sešla v pondělí 29. 3. 2020 na biskupství.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěla k rozhodnutí podpořit 25 žádostí, u některých byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádostí nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 426 900,- Kč
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Pin It