Na biskupství bylo do konce února 2018 doručeno 35 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Komise pro hodnocení žádostí v roce 2018 se sešla ve čtvrtek 22. 3. 2018 na biskupství.
Hodnotící komise byla ustanovena podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2018.
Z jednání komise se omluvili dva členové.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěli k rozhodnutí podpořit 29 žádostí, u 10 žádostí byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylých šest žádostí nedostalo dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 500 000,- Kč
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 27. 3. 2018.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Pin It