Dne 15. 3. 2016 se na biskupství sešla hodnotící komise podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2016.

Z jednání komise omluvila jedna členka pro nemoc.
Všichni členové komise dodali předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad projekty nakonec došli k rozhodnutí podpořit 30 projektů, jeden projekt byl přesunut do jiného fondu (podpora účasti na SDM v Krakově).
U poloviny projektů byla snížena částka oproti žádosti, o niž se žadatelé ucházeli.
Zbylých třináct žádostí nedostalo dostatečnou podporu.
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 17. 3. 2016 a doplněn o podporu jedné žádosti, která byla dodána po termínu stanoveném pro pastorační fond.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete zde.

Pin It