Na biskupství bylo do konce února 2017 doručeno 27 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Komise pro hodnocení žádostí v roce 2017 se sešla ve četvrtek 16. 3. 2017 na biskupství.
Hodnotící komise byla ustanovena podle směrnice k Pastoračnímu fondu a podle prováděcího pokynu na rok 2017.
Z jednání komise se omluvila jedna členka pro nemoc.
Všichni členové komise zaslali předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěli k rozhodnutí podpořit 24 žádostí, u 10 žádostí byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádosti nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 500 000,- Kč
Výsledek jednání komise byl potvrzen biskupem Františkem dne 17. 3. 2017.
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Pin It