Do 27. února 2015 bylo na Biskupství ostravsko-opavské řádným způsobem doručeno 48 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu. Zde naleznete seznam žádostí.
I pro rok 2015 bylo rozhodnuto, že bude mezi projekty rozděleno 500 tis. Kč.
Dne 17. března se sešla hodnotící komise nad podanými žádostmi. Celkem bylo podpořeno 29 žádostí.
Zde můžete nalézt Výsledek jednání komise a Seznam podpořených projektů v roce 2015.

Pin It