Na biskupství bylo do 2. března 2021 doručeno 28 žádostí o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Komise pro hodnocení žádostí v roce 2021 se sešla v pondělí 29. 3. 2020 na biskupství.
Osm členů komise zaslalo předem svá hodnocení, všechna byla poté shrnuta do hodnocení celkového.
V diskusi nad žádostmi nakonec dospěla k rozhodnutí podpořit 25 žádostí, u některých byla snížena částka oproti tomu, oč se žadatelé ucházeli.
Zbylé tři žádostí nedostaly dostatečnou podporu.
Celkově komise rozhodla o podpoře pastorační činnosti v diecézi částkou 426 900,- Kč
Celkový seznam podpořených i nepodpořených žádostí najdete zde.

Směrnice k Pastoračnímu fondu

Prováděcí pokyn k podání Žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu pro rok 2021

Formulář žádosti pro rok 2021

Příklad vyúčtování

Do 2. března 2021 je možné podávat žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.
Prováděcí pokyn a aktuální formulář žádosti naleznete na odkazech uvedených výše.


 

 

 

V roce 2021 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Z prováděcího pokynu upozorňujeme na tyto skutečnosti:

Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do úterý 2. 3. 2021.

Žádost se podává na AKTUÁLNÍM FORMULÁŘI, který si můžerte stáhnout na výše uvedeném odkaze.

Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.