Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození

„Zatímco rodiče jsou pro dům základem, děti jsou jakoby živé kameny rodiny,“ říká papež František. Modlitba je spojena s životem, zde čerpá svoji inspiraci. A život křesťana čerpá ze slova Božího. Proto je život křesťana stálý rozhovorem uprostřed proudu života. Dále jsou prorodinné iniciativy příkladem toho, že jednotliví křesťané i celá společenství téma rodiny neopouští. Stavět základy rodiny může dobře ta společnost, která vnímá potřeby rodiny jako primární. Čemu je třeba věnovat pozornost? Můžeme zmínit šest konkrétních bodů:

1. Rozšířit možnosti práce na zkrácený úvazek během rodičovské dovolené;

2. Navýšit celkovou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě o částku pro rodiče, který bude čerpat dvouměsíční rodičovskou dovolenou;

3. Zvýhodnit zaměstnavatele, kteří budou vytvářet nabídky zkrácených úvazků pro rodiče dětí do 10 let i pro osoby pečující;

4. Zachovat tříletou variantu rodičovské dovolené;

5. Zachovat dětské skupiny v současné podobě jako dobrého nástroje pro sladění pracovního a rodinného života;

6. Vytvořit podmínky pro svobodnou volbu zapojení na trh práce ve všech životních fázích.

A konečně, všimněme si ve svém okolí těch rodin, které prožívají očekávání narození dítěte v tomto roce. Nečeká ani tuto nově se rodící generaci jen lehké a krásné věci. Když je chceme přivést do lepšího světa, musíme žít nadějí. „Jaký je rozdíl mezi očekáváním a naději? Očekávání se rodí, když vynakládáme život na jeho záchranu: plahočíme se za jistotami, odměnami a postupem. Když dosáhneme toho, co chceme. (…) Naděje je však něco, co se rodí v srdci rozhodnutím více se nebránit, odevzdat se. Doufám nikoli tehdy, kdy už se nedá nic dělat, nýbrž tehdy, kdy se přestanu starat pouze o sebe. Naděje se opírá o smlouvu: Bůh mne oslovil a slíbil, že můj život bude plný v hojnosti a chuti blahoslavenství i v soužení jako u všech lidí, ale nádherný. Můj život bude lahodný, pokud budu konat Paschu, nikoli půjde-li vše, jak říkám já.“ (Papež František)

Pin It