Milí přátelé,

čtenáři naší výroční zprávy, v roce 2021, za kterým se touto zprávou ohlížíme, ostravsko-opavská diecéze oslavila 25. výročí svého založení. V  dozvucích pandemie to byly sice oslavy skromné, přesto mám radost, že jsme si toto výročí mohli připomenout spolu s  těmi, kteří u zrodu diecéze stáli – s arcibiskupem Janem Graubnerem a  biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Do historie diecéze bude tento rok vepsán také jako rok dokončení dvou velkých oprav významných sakrálních staveb diecéze: především konkatedrály Panny Marie v Opavě a také kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Ve stejném roce bylo završeno i čtyřleté úsilí o obnovu shořelého kostela v Třinci-Gutech.

Všechny tyto události je možné spojit do jedné myšlenkové linie: naše diecéze, která vykročila do dalšího čtvrtstoletí své existence, potřebuje neustálou obnovu. Nejen obnovu viditelných chrámů, ale především stálou obnovu onoho živého chrámu, kterým je společenství církve. Je potřeba stále znovu obnovovat vztahy, na kterých toto společenství stojí. Je to náš vztah k Bohu, ale také vztahy vzájemné mezi těmi, kdo společenství tvoří. Tyto vztahy mají být tím, co přitahuje a přináší společenství rozvoj a růst, což bych naší diecézi do dalších let moc přál.

Mons. Martin David
apoštolský administrátor

Výroční zpráva za rok 2021 je k dispozici ke stažení zde.

Pin It