Milí přátelé, čtenáři naší výroční zprávy,

rok 2020, za kterým se touto zprávou ohlížíme, bude mít v dějinách nepochybně přívlastek covidový. Pandemie a boj proti ní po velkou část roku zasahovaly do života společnosti i církve.

Proto jsem rád, že vychází tato výroční zpráva, která může připomenout to, co by mohlo být v naší paměti překryto několika vlnami pandemie. Jak se ukazuje na následujících stránkách, je mnoho věcí, které se nám i přes všechny překážky v tomto roce podařilo uskutečnit.

Především jsme se v různých oblastech života diecéze snažili reagovat na vzniklou situaci. Jako nezastupitelná se ukázala rodina, v mnoha místech se lidé navzájem podporovali a pomáhali si díky živému společenství farnosti, velmi důležitá byla také služba Charit. Velkou výzvou byl tento rok pro naše školy a v neposlední řadě také pro ty, kteří se starají o dobré hospodaření.

Přeji vám, ať v této zprávě objevíte alespoň malé svědectví o velkém nasazení mnoha lidí.

Mons. Martin David, apoštolský administrátor

Výroční zpráva za rok 2020 je k dispozici ke stažení zde.

Pin It