Zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi vymezil rok 2013 na podání žádostí o navrácení majetku zabaveného státem v roce 1948. Máme již více než polovinu tohoto období za sebou. V jaké fázi je podávání žádostí v případě ostravsko-opavské diecéze?

V případě naší diecéze máme po osmi měsících od začátku roku podáno celkem 200 žádostí o vydání majetku. Žádosti byly adresovány především Lesům ČR, Státnímu pozemkovému fondu a dalším institucím, které jsou podle zákona o majetkovém narovnání povinnými osobami. Prakticky to znamená, že jsme podali žádosti o vydání majetku za Biskupství ostravsko-opavské a za velkou část z celkem 276 farností diecéze. Žádosti za zbývající farnosti bychom rádi podali do konce října letošního roku. Přestože od podání prvních žádostí už uplynulo více než půl roku – a zákon ukládá, že do šesti měsíců od podání žádosti má být uzavřena dohoda o vydání majetku – zatím nám žádný majetek ze strany státu vydán nebyl. Bohužel se mnohdy spíše setkáváme s nepřipraveností, neochotou a hledáním nejrůznějších důvodů, proč nám majetek vydán být nemůže.

Jaký bude další postup při spravování vráceného nemovitého majetku? Jaké má biskupství plány s využitím polí, lesů a dalších nemovitostí?

V dalším postupu bude důležité vydávaný majetek správně převzít, invetarizovat a začít na něm hospodařit. To je hned několik velmi podstatných kroků, na které se už nyní připravujeme. Bude důležité s majetkem hospodařit co nejefektivněji tak, aby výnos z hospodaření vytvořil trvalý zdroj příjmů, především pro mzdy kněží a dalších zaměstnanců církve a také pro financování provozních výdajů a dalších důležitých aktivit církve. Pokud je řeč o efektivním hospodaření, neznamená to určitě, že začneme majetek rozprodávat.

Biskupství ostravsko-opavské v těchto dnech prochází organizačními změnami. K dispozici má sousední budovu na Pivovarské ulici. Jak bude tento objekt využíván a jak se změny projeví na provozu kurie?

Jak už jsem zmínil, připravujeme se na další kroky v oblasti správy majetku a hospodaření s ním. Některé útvary ve struktuře biskupství bude proto potřeba posílit – jako například ekonomický odbor a odbor hospodářské správy majetku – a vznikne pravděpodobně i útvar nový, který bude míst na starosti lesní hospodářství. Pro toto rozšíření bylo mimo jiné nutné získat další kancelářské prostory. Ty se nám podařilo zajistit v budově, která sousedí s biskupstvím a kterou biskupství získalo do vlastnictví. V první polovině letošního roku proběhla rekonstrukce této budovy. Od začátku července začala v budově fungovat pobočka Úřadu práce, která si pronajala dvě patra. Do čtvrtého patra nové budovy, které je propojeno se stávající budovou biskupství, se přestěhovala pastorační centra, tzn. Centrum pro rodinu, Katechetické a pedagogické centrum, Diecézní centrum pro mládež a Odbor školství. Tyto změny se v provozu biskupství, doufám, nijak výrazně neprojeví. Jen si budeme muset zvyknout, že někteří lidé sedí v jiných kancelářích než doposud. Přístup pro všechny návštěvníky biskupství bude i nadále přes recepci v hlavní budově, kde orientační systém nebo pracovnice recepce návštěvě poradí, v kterém patře příslušný odbor po přestěhování sídlí.

Děkuji za rozhovor

Pavel Siuda

Rozhovor s generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze Mons. Martinem Davidem vyšel v Diecézním zpravodaji OKNO č. 9/2013

Pin It