Praha -Biskupové posílají věřícím pastýřský list, který se věnuje problematice majetkového narovnání.V listu, který se bude číst při bohoslužbách v neděli 3. března připomínají osudový zásah komunistického režimu do života církví v roce po roce 1948 a vyjadřují naději, že majetkové narovnání přispěje k větší svobodě církve ve společnosti. " Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve" - píší v listu biskupové .

Plné znění textu najdete zde.

Pin It