Ostrava – Vyzvánění zvonů kostela sv. Václava v Ostravě doprovázelo historickou událost v životě ostravsko-opavské diecéze. V pátek 7. 4. 2017 krátce po polední modlitbě Anděl Páně zveřejnil papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza jméno nového pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Prvním pomocným biskupem v dějinách diecéze se stal generální vikář Mons. Martin David, který pochází ze Ženklavy na Novojičínsku. Jmenování papežem Františkem přijal s vděčností a pokorou. Svou radost nad volbou vyjádřil také biskup František Václav Lobkowicz.

Když poprvé gotickým prostorem zaznělo jméno nového pomocného biskupa, mezi přítomnými věřícími to spontánně zahučelo. Následoval radostný výraz ve tvářích a potlesk. Po přečtení jmenovacího dekretu a životopisu pomocného biskupa se mohl otec Martin David poprvé ke svému jmenování vyjádřit. Na jeho slova čekal zaplněný kostel, novináři a vše v přímém přenosu sledovali diváci televize Noe a posluchači Radia Proglas.

„Pan nuncius se pro mě a celou diecézi stal nunciem – zvěstovatelem radostné zprávy, že diecéze má pomocného biskupa. Děkuji,“ řekl nově jmenovaný pomocný biskup Martin David, který svá první vyjádření v nové životní roli využil k poděkování Svatému otci, kněžím, spolupracovníkům a všem, kteří se za dobrou volbu nového pomocného biskupa vytrvale modlili.

„Svatému otci děkuji za tu důvěru, kterou do mě vložil, když mě vybral ke službě pomocného biskupa,“ řekl Martin David a dodal, že s novou službou přijímá na prahu Svatého týdne také kříž, který tato služba obnáší.

„Jednou z biskupských insignií je kříž, který budu nosit na hrudi, těžší je ten neviditelný, který biskup nese na svých bedrech. Jak je těžký, by mohl říct biskup Lobkowicz, který kříž biskupské služby nese 27 let. K dnešnímu výročí bych mu chtěl poblahopřát a zároveň popřát dobrého pomocného biskupa a slíbit mu, že tím dobrým pomocným biskupem se budu snažit být,“ řekl jmenovaný biskup.

Nejbližší spolupracovníky z biskupské kurie, kterou od roku 2008 řídí jako generální vikář, přirovnal k rodině. „Tvoříme rodinu, která se rozrůstá. Přidanou hodnotou našeho společenství je rodinná atmosféra, kterou vzájemně prožíváme,“ řekl Martin David a předal rudou růži kolegyni, která v den jmenování oslavila své životní jubileum. Do svého poděkování zahrnul celou diecézi, která se za dobrou volbu biskupa modlila. „Já se budu snažit o to, za co jsme se v té modlitbě přimlouvali, abych byl člověkem, který se Bohu líbí a byl jeho obětavým a věrným služebníkem,“ dodal Martin David.

Radost z volby nejbližšího spolupracovníka pomocným biskupem vyjádřil biskup František Václav Lobkowicz. „Chci vyjádřit vděčnost Pánu Bohu, že mi posílá mého nejbližšího spolupracovníka, generálního vikáře, který jé mé druhé já, za pomocného biskupa. Naše spolupráce se ještě více propojí,“ dodal biskup Lobkowicz. „Jsem opravdu moc rád, že to vyšlo tak, jak to vyšlo. Děkuji za všechny modlitby,“ řekl biskup, který Martina Davida vysvětil na kněze v roce 2000. „Patří ke kněžím 3. tisíciletí a Martin tomu opravdu odpovídá,“ dodal biskup Lobkowicz a na závěr slavnostní ceremonie vyzval všechny ke společné modlitbě „Otče náš“.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It