Fulnek – Den zasvěceného života přijelo v sobotu 4. 2. do barokního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku oslavit téměř 50 řeholníků a řeholnic z různých řádu a kongregací, které působí v ostravsko-opavské diecézi. Tradičnímu setkání s otcem biskupem letos předsedal generální vikář Martin David, který účastníkům setkání vyřídil pozdravy biskupa Lobkowicze, který byl se zánětem průdušek a chřipkou hospitalizován v Městské nemocnici v Ostravě.

Starobylé město Fulnek, v němž v minulých staletích působily řeholní komunity augustiniánů a kapucínů, je od roku 2005 domovem kněží Společnosti katolického apoštolátu – pallotinů. Právě komunita pallotinů se letos ujala organizace setkání zasvěcených osob. Příští setkání řeholníků a řeholnic bude za rok v Českém Těšíně, kam kněze, řeholní bratry a sestry pozvala komunita Společnost sester Ježíšových, která ve městě působí.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It