Ostrava - Oslavy 20. výročí Charitního střediska Michala Magoneho vyvrcholili v úterý 15. 11. děkovnou mší svatou. Přímo v herně střediska ji sloužil biskup František Václav Lobkowicz. Slavnosti se zúčastnili pracovníci střediska, vedení Charity a děti, které nízkoprahové zařízení navštěvují.

Poděkovat za jeho vznik střediska, které funguje na principu salesiánských oratoří, přišli zakladatelé projektu, zástupci statutárního města Ostravy, ředitel Charity Ostrava Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity ČR Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a přátelé střediska, kteří jsou spjati s jeho vznikem, růstem i současnou činností.

Článek k události najdete zde.

Foto: Ing. Dalibor Kraut

 

 

Pin It