Bílá – Poděkovat Bohu za dary, které nabízí horská příroda, ale také vzdát hold loveckému umu, spojovalo účastníky 12. Svatohubertské mše svaté na Bílé v Beskydech. Hlavním celebrantem bohoslužby, na kterou v sobotu 22.10. přišlo více než dvě stě myslivců, lesníků i místních obyvatel, byl generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Společně s ním u oltáře stáli místecký děkan Mons. Josef Maňák a místní duchovní správce P. Jarosław Folta.

Foto: Pavel Siuda

 

 

 

Pin It