Ostrava – Za obětavou a nezištnou službu pro církev poděkoval 32 mužům a ženám biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní mše svatá v předvečer svátku svaté Hedviky spojená s oceňováním je tradicí od roku 2011. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali v sobotu 15. 10. ostravské katedrále dlouholetí varhaníci, kostelníci, manželský pár, tři kněží a lidé, kteří působí v Charitě nebo svůj čas věnovali péči o kostel.

Tradice oceňování byla v diecézi zavedena v roce 2011. Biskup František Václav Lobkowicz jmenovitě děkuje těm, kteří se příkladným životem, svou obětavostí a ochotou zvláštním způsobem podílejí na životě diecéze. Děje se tak vždy v blízkosti slavnosti svaté Hedviky, která je patronkou ostravsko-opavské diecéze. Ochránkyni Slezska určil jako hlavní patronku diecéze před 20 lety její zakladatel papež Jan Pavel II.

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It