Bartošovice - Do Bartošovic na Novojičínsku zamířily v sobotu 8. 10. téměř čtyři stovky ministrantů z celé ostravsko-opavské diecéze na setkání s biskupem Lobkowiczem. Tématem tradiční podzimní ministrantské pouti byl milosrdný Samaritán a skutky milosrdenství, ke kterým nás u příležitosti Svatého Roku milosrdenství vyzývá papež František. Program zahájil liturgický průvod, který vyšel od místního hřiště směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla. Chlapci a děvčata v ministrantských oblečcích zaplnili všechny kostelní lavice. U oltáře bohoslužbu společně s biskupem sloužilo třicet kněží a o hudební doprovod se postarala schola ze Štramberku.

Odpoledne strávili ministranti v zámeckém parku. Soutěžní týmy rozdělené podle věkových kategorií plnily různé úkoly, které se inspirovaly skutky tělesného milosrdenství. Děti navštěvovaly vězněné, těšily nemocné, napájely žíznivé nebo pohřbívaly mrtvé. Závěr dne patřil adoraci a vyhodnocení soutěží. Nejlepším týmům předal medaile generální vikář Mons. Martin David.

Foto: Pavel Zuchnický

Foto: Pavel Siuda

 

Pin It