Český Těšín - Pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého se konala dnes 4. 9. v Českém Těšíně. Setkalo se na ní přibližně pět set věřících z obou stran česko- polské hranice spolu s biskupy sousedících diecézí – Františkem Václavem Lobkowiczem, Romanem Pindelem a Piotrem Gregerem.Začala v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním. Průvody věřících obou států se sešly na hraničním mostě, aby pak na české straně hranice v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova věřící společně prožili mši svatou. Hlavní myšlenka homilie Romana Pindela, biskupa bielsko-żywiecké diecéze, byla hledat pro svůj život povolání v souladu s Boží vůlí tak, jako to činil sv. Melichar.

Foto: Ervín Tomiczek

Pin It