Ostrava – Ve svých 35 letech přijal v sobotu 25. 6. jáhen David Tyleček svátost kněžství. Svěcení mu udělil biskup František Václav Lobkowicz, který bohoslužbě předsedal z biskupské katedry. Mši svatou celebroval generální vikář Mons. Martin David a více než třicet kněží z celé diecéze.

 Foto: Pavel Zuchnický

Pin It