Ostrava – Mší svatou na Masarykově náměstí v centru města oslavila v neděli 5. 6. ostravsko-opavská diecéze své 20. narozeniny. Slavnosti byl přítomen také sídelní biskup František Václav Lobkowicz, který se zotavuje po operaci. Na začátku i na konci bohoslužby, kterou strávil v křesle, pozdravil věřící i přítomné hosty z řad církevního, společenského i politického života.

Hlavním celebrantem bohoslužby byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Společně s ním za oltářem stálo dalších osm biskupů z České republiky a Polska. Sousedy ze Slovenska zastupoval generální vikář žilinské diecéze. Homilii pronesl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It