Ivančena - Kroky stovek chlapců a děvčat ve skautských krojích směřovaly v sobotu 23. 4. k Ivančeně. Všichni pospíchali k místu s kamennou mohylou, která již téměř sedmdesát let připomíná památku skautů popravených na sklonku 2. světové války nacisty. Prvních šest kamenů na místě položilo 6. 10. 1946 šest jejich kamarádů z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy. Dnes z nich žijí poslední dva. Ing. Petr Fiala a MUDr. Jaroslav Rozsypal, obklopeni stovkami junáků z celé České republiky, uctili v poledne u mohyly jejich oběť slavnostním nástupem a zpěvem československé a skautské hymny.

O hodinu dříve se nedaleko Ivančeny na pasece za rozcestím ve směru na Kykulku shromáždili skauti na mši svaté. Letos ji sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Bohoslužby se zúčastnilo více než pět set skatů a skautek. V Brně na všechny vzpomínal biskup František Václav Lobkowicz, který každoročně společně se skauty na Ivančenu vystoupal a sloužil pro ně "polní" mši svatou. Z nemocničního pokoje jim poslal vzkaz.

Kamenná mohyla, kterou desítky let budovali skauti a trampové z vlastnoručně přinesených kamenů, několikrát změnila podobu. Letos ji naposledy skauti viděli jako jednolitou mohylu sestavenou z kamenů přinesených na Ivančenu za sedm desítek let. Od května ji čeká rozebrání a přestavba do nové podoby, která bude kopírovat terénní vrásy svahu. K novému památníku se skauti chystají vystoupat letos 8. 10. u příležitosti 70 let od položení prvních šesti kamenů a vztyčení dřevěného kříže.

Více k historii Ivančeny i chystané přestavbě najdete na www.ivancena.cz

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It