Řeholníci a řeholnice působící v naší diecézi se v sobotu 30. 1. střetli v Jablunkově, aby zde společně oslavili Den zasvěceného života. Obyčejně se na tomto svém dni setkávají s biskupem Františkem Václavem. Toho letos kvůli jeho nemoci zastoupil biskupský vikář pro duchovní povolání Mons. Adam Rucki. Letos se členové svých řádů a kongregací sjeli do Jablunkova, kde je hostily sestry alžbětinky.Tématem setkání byl vztah mládeže k řeholníkům. Na toto téma v odpolední části programu hovořil ředitel Diecézního centra pro mládež P. Kamil Strak.

Autor textu: Libor Rösner

Autor fotografií: Pavel Zuchnický

Pin It