Projektem Obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha jsou obnoveny části nebo i celé plochy mladých lesních porostů, které již odumřely a odumíraly vlivem sucha. V rámci projektu byly odstraněny stávající suché a chřadnoucí jedinci (těžba a vyklizení dřevní hmoty), vyklizení ploch od těžebních zbytků (úklid klestu do hromad, spálení nebo vydrcení celé plochy), byla provedena výsadba nových dřevin (především MZD s pomístným doplněním modřínu opadavého) a následně nové kultury ochránili proti okusu zvěří nátěrem nebo postřikem vhodným repelentním přípravkem.

Pin It