Kostel byl vybudován v roce 1605, původně v renesanční podobě, později byl přestavěn v novogotickém stylu. Historie kostela je velmi pestrá. V 16. století jej ovládli luteráni. Teprve v roce 1615 se stal trvale kostelem katolickým. V roce 1652 byl znovu zasvěcen Božímu tělu. V červnu, na svátek Božího těla, se proto u kostela pořádá procesí a slavnostní bohoslužby. Kostel byl několikrát zasažen požáry.

V roce 1931 byl kostel rozšířen o příčnou loď s kazetovým stropem a presbytář podle projektu Jaroslava Oplta z Brna. Roku 1886 byly do kostela instalovány nové varhany. V roce 1945 byly do kostela pořízeny nové zvony. Ty původní během války zabavily německé úřady. Poválečné zvony zvonily na kostele až do července roku 2011. V říjnu roku 2011 byly posvěceny 3 nové zvony: bl. Jan Pavel II., Panna Marie Fatimská a sv. Hedvika.

Kostel byl opravován ve dvou etapách, v první etapě se jednalo o exteriér kostela a celkové náklady dosáhly 10,5 mil. Kč, v druhé etapě se jednalo o práce v interiéru a náklady dosáhly 11 mil. Kč.

Největší část prostředků 16,7 mil. Kč poskytla EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, finančně projekt podpořilo také město Jablunkov a okolní obce, významně na financování také přispěli dobrovolní dárci z řad farníků.

Pin It