Kostel sv. Marka je klasicistní filiální kostel a pochází z roku 1774, Kostel je postaven v čistě klasicistním stylu. Je tvořen jednou lodí, v jejímž západním průčelí se nachází hranolová věž a vchod. V jihovýchodní zdi je pak umístěn boční vchod, který se používá pro vstup do kostela. Vedle něj se nachází náhrobní kámen fryštátského faráře Josefa Plasuna z roku 1864. Uvnitř kostela je umístěn také barokní náhrobek Benigny Haugwitzové z Gašína z roku 1674, který se původně nacházel na hřbitově u kostela.

V těsné blízkosti kostela se nachází novobarokní kamenný kříž z roku 1879. a socha sv. Floriána, která pochází z roku 1898.

V roce 2014 proběhla generální oprava celého kostela. Celá střecha i věž má nové opláštění, zcela byl vyměněn krov na lodi včetně bednění. Opravena byla fasáda kostela, v interiéru je nová elektroinstace včetně ozvučení, vymalován byl také celý interiér, dveře a okna prošla repasí, svatostánek, křížová cesta a sochy byly restaurovány a v neposlední řadě došlo k pořízení nových lavic včetně vytápění a zpovědnice. Do zákristie byl pořízen nový nábytek. Proběhly terénní úpravy a dláždění pozemku u hlavního vstupu do kostela. Vrcholem celé opravy bylo pořízení a posvěcení tří nových zvonů dne 20. září 2014 biskupem Františkem Lobkowiczem, které byly odlity ve zvonařské dílně Felczynski v polské Przemyśli a nesou jména sv. Marek (220 kg, tón d), sv. František (150 kg, tón e), sv. Florián (100 kg, tón fis) a ladí se souborem čtyř zvonů ve farním kostele Povýšení svatého Kříže.

Opravy byly spolufinancovány z fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a za pomoci Nadace OKD. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 5,7 mil. Kč.

 

Pin It