Kostel sv. Benedikta je původem jedním z nejstarších kostelů naší diecéze. Vznikl již někdy počátkem 13. století. Z této doby se dochoval původní presbytář kostela, později při přestavbách změněn na sakristii. Kostel byl několikrát přestavován, v letech 1769-1772, kdy přibyla současná loď kostela, a v roce 1862, kdy byla přistavěna věž a kostel byl celkově novobarokně upraven. V 90. letech 20. století byly v sakristii, v původním presbytáři, objeveny kvalitní středověké nástěnné malby značného rozsahu a bylo zahájeno jejich postupné odkrývání a restaurování. Malby zachycují především výjevy ze života sv. Benedikta.

Celkový stav kostela byl ovšem havarijní. Především krovy kostela byly poškozeny dřevokazným hmyzem a houbami, fasáda trpěla značným zavlhčením a zasolením. Proto byl zpracován projekt celkové obnovy kostela. Obnova proběhla v letech 2011-2012 hlavně díky dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V rámci obnovy byly opraveny veškeré krovy kostela, krov kopule věže byl proveden nově. Byly provedeny nové střešní krytiny, opravena fasáda, opraveny dlažby, provedena nová elektroinstalace, vnitřní omítky soklu, doplnění dlažeb, výmalba interiéru a doplnění mobiliáře kostela. Kostel je po obnově přístupný zájemcům o prohlídku po celý rok, bližší informace na www.svaty-benedikt.cz.

Zajímavostí při obnově kostela byla iniciativa místních obyvatel Krnova-Kostelce, kteří provedli veřejnou sbírku na věžní hodiny. Ty do té doby na kostele chyběly již od dob stavby věže v roce 1862, kdy se na ně nedostávaly finanční prostředky, a ani v novém projektu se s nimi z finančních důvodů nepočítalo.

Celkové náklady akce činily přes 9 mil.,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • ROP Moravskoslezsko
  • Město Krnov
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Římskokatolická farnost Krnov-Kostelec

Pin It