Dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem není typickým představitelem původní lidové architektury v Beskydech. Kunčický dřevěný kostel byl totiž na své dnešní místo převezen z obce Hliňanec v okrese Svaljava,  která se nachází na území dnešní Ukrajiny (Zakarpatské Ukrajiny). Jedná se o typický dřevěný kostel východního obřadu (bojkovského typu).

Dřevěný kostel svatého archanděla Michala byl v obci Hliňanec postaven někdy v 17. století. Přesný rok stavby není znám a již se jej patrně nikdy nepodaří zjistit. Kostel byl z iniciativy Dr. Šebela odkoupen v roce 1931 a po železnici přepraven na nové místo na návrší zvané Na Humenci. Následně byl znovu postaven a 23. 8. 1931 nově zasvěcen sv. Prokopu a Barboře, patronům horníků.

Dřevěné stavby potřebují stálou průběžnou údržbu. Té se kostelu v Kunčicích dostává od místních farníků. Přesto bylo nutno provést v letech 2008-2010 celkovou obnovu kostela, spočívající ve výměně veškeré krytiny věží a stěn z dřevěného šindele i v provedení výměn poškozených tesařských prvků. Veškeré dřevěné části kostela byly zároveň pečlivě impregnovány proti dřevokazným houbám a hmyzu. V letech 2014-2015 byl také zrestaurován původní ikonostas v interiéru kostela.

Celkové náklady obnovy v letech 2008-2010 činily 1,75 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem
  • Ministerstvo kultury ČR

Pin It