Farní kostel Všech svatých v Sedlištích představuje prvotřídní památku dřevěné sakrální architektury barokního období na Těšínsku. Nejstarší zmínku je možno klást do roku 1447. Kostel je roubenou jednolodní stavbou orientovaná podélně k hlavní ose. V interiéru kostela se nachází plochý strop s výmalbou z 19. a první poloviny 20. století. Na bočních stěnách byly v roce 1984 odkryty fragmenty původní výmalby, o níž se zmiňují písemné prameny již v polovině 17. století. Ta nejcennější byla objevena za bočním oltářem Nanebevstoupení Páně.

Sedlišťský kostel obklopuje hřbitov s dřevěným plotem se šindelovou stříškou. Toto místo posledního odpočinku je poprvé písemně doloženo k roku 1652. Starý hřbitov si uchoval původní ráz a dnes slouží jako ojedinělý skanzen litinových náhrobních křížů.

Díky celkové obnově probíhající v letech 2011–2012 s významným přispěním Evropské unie v rámci projektu financovaného z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko vstoupil sedlišťský kostel do nové epochy své existence. Došlo k důkladné výměně a sanaci napadených dřevěných prvků krovu a roubení kostela. Byla položena nová krytina z tradičního štípaného šindele. Dřevěné obložení na stěnách i na věži prošlo výměnou a doplněním, byl obnoven systém hromosvodů, okapů a svodů dešťových vod. Celý kostel je opatřen ochranným a sjednocujícím nátěrem. V interiéru byla kompletně restaurována výmalba, která pokrývá v několika vrstvách celý presbytář a část chrámové lodi. Na přepážkách kruchty a na varhanní skříni byla obnovena původní úprava těchto ploch dvoubarevným mramorováním. Opravou prošly rovněž varhany.

Celkové náklady opravy byly 6,7 mil. Kč. 6,2 mil. Kč činila dotace EU a zbytek uhradili farníci ze svých sbírek.

 

 

Pin It