Farní budova v Novém Jičíně byla postavena v letech 1891-1892, kdy nahradila starou farní budovu, která stávala přibližně na stejném místě. Fara byla postavena v novogotickém slohu s mansardovou střechou s mnoha zdobnými prvky. V tomto slohu zůstala nezměněna dodnes. Fara slouží jako obydlí kněží a jako pastorační, společenské a administrativní centrum života zdejší farnosti.

V roce 2008 byla provedena generální oprava střechy fary. Plechová krytina byla zkorodovaná a vlivem zatékání na mnoha místech byl silně poškozen krov. Záměrem oprav bylo i navrácení původního vzhledu. Proto boční části střechy s větším spádem jsou pokryty imitací břidlice - německým eternitem Dacora a horní část střechy s malým spádem je pokryta měděným plechem. V hřebeni je provedeno odvětrání střešního pláště. Komínové zdivo nad střešní rovinou bylo rozebráno a nově vyzděno z lícových cihel včetně komínových hlav.

V roce 2009 byla ze 100 % štukatérsky opravena novogotická fasáda fary s mnoha ozdobnými prvky a v roce následujícím byly opravy završeny opravou ohradní zdi podél fary.

 

Celkové náklady akce v letech 2008-2010 činily 3,1 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Římskokatolická farnost Nový Jičín
  • Město Nový Jičín
  • Nadace Kirche in Not

Pin It