Adaptace fary na sociální a seniorské byty

Česká Ves se nachází několik kilometrů severně od Jeseníka. Fara v České Vsi je velice kvalitní stavba z počátku 20. stol. V posledních letech již nesloužila jako obydlí kněze, ale byla využívána k farním aktivitám, fungovala zde ordinace lékaře a v horním podlaží byly zřízeny nájemní byty. I přes to, že fara byla stále užívána, a přes provádění základní údržby, objekt pomalu chátral.

V letech 2014-2015 proběhla na popud faráře Pavla Schwarze adaptace fary na sociální a seniorské bydlení. V přízemí zůstalo zachováno zázemí farnosti a ordinace lékaře, ve 2. podlaží a v podkroví bylo vybudováno celkem 6 bytů. 3 byty jsou určeny pro lidi ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, 3 byty jsou provedeny jako bezbariérové pro seniory nebo tělesně postižené. Stavební práce zahrnovaly provedení dispozičních úprav fary, přestavbu krovu, novou střešní krytinu, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektřiny, vybudování výtahu, nové podlahy, opravy omítek, vybavení kuchyní, nové koupelny atd. Dům dostal také nová okna, dveře, fasádu a upraveno bylo také bezprostřední okolí fary. Přes tyto rozsáhlé zásahy bylo celou dobu snahou farnosti ponechat faře její původní architektonický výraz. Fara je dnes ozdobou centra České Vsi a slouží dobře zamýšlenému účelu adaptace.

Celkové náklady akce činily 6,2 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Ministerstvo místního rozvoje ČR
  • Římskokatolická farnost Česká Ves
  • Biskupství ostravsko- opavské

Pin It