Nové Lublice se nacházejí v Nízkém Jeseníku na okraji přírodního parku Moravice. Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven roku 1776 a přes několik dílčích úprav se dochoval v nezměněné podobě do současnosti. Kostel je výraznou dominantou obce.

Stav kostela se od konce 20. století postupně zhoršoval díky chybějícím prostředkům na celkovou obnovu. V havarijním stavu byla díky napadení dřevokaznými houbami kopule věže i krov lodi kostela. Narušena byla
statika kostela, předsíň sakristie byla odtržená od zbytku stavby, fasáda, okna i dveře byly místně poškozené. Kostel trpěl i zvýšenou vlhkostí.

Celková obnova proběhla ve dvou etapách. Nejprve bylo v letech 2008-2009 provedeno statické zajištění kostela sepnutím předpjatými lany v horní úrovni stavby po obvodu i příčně a také odvodnění kostela provedením nové dešťové kanalizace.

V roce 2012 pak proběhla rozsáhlá 2. etapa obnovy exteriéru. Byla provedena takřka zcela nová kopule věže s krytinou z mědi, byl obnoven krov lodi kostela a nová krytina z eternitu. Přístavek sakristie musel být postaven zcela nově. Byla provedena obnova fasády, oprava oken a dveří.

Pro dokončení celkové obnovy tak zbývá provedení obnovy interiéru - omítek soklové části a malba interiéru.

Celkové náklady obnovy kostela činily 6,2 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Nové Lublice
  • Obec Nové Lublice

 

Pin It