Kostel Všech svatých v Metylovicích byl vybudován v roce 1577 v renesančním stylu jako náhrada předchozího dřevěného kostela. Kostel byl později barokně upravován, především byla přistavěna zděná věž v průčelí, neboť původní kostel měl pouze dřevěnou věž nad střechou lodi kostela. Spodní část konstrukce staré věže se dodnes dochovala v prostoru krovu. V listinách z věže kostela bylo zaznamenáno, že do dnešního dne se uskutečnily 4 zásadní opravy exteriéru i interiéru tohoto kostela, v letech 1745, 1781, 1869 a 1960.

Dalších velkých oprav se kostel dočkal v 90. letech 20. století, kdy byla pro špatný technický stav provedena nová kopule věže jako replika původní. V letech 2002-2003 byla provedena obnova krovů všech střech kostela a položena nová krytina z měděného plechu. V roce 2010 byla provedena opatření proti vlhkosti zdiva v rámci úpravy okolí kostela, prováděné Obcí Metylovice.

Završení oprav se kostel dočkal v roce 2014, kdy byla provedena obnova fasády kostela. V rámci této akce byl odstraněn původní akrylátový nátěr fasády lodi kostela, doplněny odpadlé a poškozené omítky, provedeny sanační omítky soklu kostela. Dále byla doplněna odpadlá římsa na části hlavní lodi a sakristii. Nová římsa byla vytvořena ze dřeva v původní profilaci. Bylo doplněno také fasádní oplechování parapetů a opěrných pilířů a celý kostel opatřen novým prodyšným fasádním nátěrem. Byl proveden nátěr rámů oken a vyrobeny nové vstupní dveře do kostela jako replika původních. Věž kostela byla opravena horolezci, bez lešení.

Náklady obnovy kostela v roce 2014 činily 1.050.000,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova MZe ČR prostřednictví MAS Pobeskydí
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Římskokatolická farnost Metylovice

Pin It