Kostel sv. Mikuláše byl vybudován kolem roku 1400 jako gotický městský kostel. Z té doby pochází obvodové zdivo. V lodi kostela se dochovala pozdně gotická klenba z poloviny 16. století. Věž je renesanční z let 1614- 1615. Kostel byl barokně upravován v 18. století.

Obnova kostela byla zahájena v roce 2002 z důvodů havarijního stavu dřevěných konstrukcí kostela a protáhla se až do roku 2012. Postupně byla provedena obnova krovů a nová střešní krytina z přírodní břidlice presbytáře kostela, lodi kostela, později i bočních přístavků a kaplí. Následně proběhly rozsáhlé opravy vnitřních prostor věže - výměna dřevěných podlaží a schodišť věže, sanace dutin po dřevěných ztužidlech ve zdivu věže. Následovala obnova fasády věže a interiéru kostela, vč. restaurování historických lavic.

Akce pokračovala díky získání evropské dotace Městem Bílovec obnovou exteriéru věže kostela, vč. výměny kopule věže a zřízení vyhlídky na ochozu věže.

K dokončení celkové obnovy kostela zbývá provedení nové dešťové kanalizace, které je v plánu na léta 2016–2017, a oprava varhan.

Celkové náklady akce v letech 2002–2012 si vyžádaly přes 17,2 mil,-Kč a byly hrazeny z těchto zdrojů:

  • Program regenerace městských památkových zón a rezervací MKČR
  • Město Bílovec
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Regionální operační program Moravskoslezsko
  • Římskokatolická farnost Bílovec
  • Biskupství ostravsko- opavské
  • Němečtí rodáci z Bílovce

 

Pin It