Kostel sv. Jáchyma v Kobylé je klasicistní stavba z let 1787- 1788, vybudovaná na náklady Náboženského fondu Josefa II. Přes špatný technický stav musel čekat na celkovou obnovu až do let 2009-2010. Nejprve byla provedena obnova interiéru. Byly odstraněny zavlhlé omítky a provedené nové. V presbytáři byly restaurovány malby na stěnách a na stropě. Přitom byl učiněn objev původního malovaného, tzv. iluzivního oltáře na čelní straně presbytáře. Oltář byl postupně odkryt a restaurován, kromě spodní části, která se nedochovala.

Rozsáhlá obnova exteriéru proběhla v letech 2010-2011. Byla provedena oprava krovu, vyměněna střešní krytiny všech střech, obnovena fasáda, vč. oken a dveří. Kostel se tak stal ozdobou celé obce. Veškeré opravy kostela měly podporu obce Kobylá nad Vidnavkou a německých rodáků z Kobylé, kteří pomohli financovat obnovu interiéru.

Celkové náklady oprav v letech 2009-2010 činily 5,3 mil Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Česko- německý fond budoucnosti
  • Biskupství ostravsko- opavské
  • Němečtí rodáci z Kobylé
  • Obec Kobylá nad Vidnavkou

Pin It