Kostel sv. Kateřiny v Sosnové je jedním z nejkrásnějších venkovských barokních kostelů v naší diecézi. Byl vybudován na místě svého staršího předchůdce v letech 1725-1727. Interiér kostela má velmi hodnotnou a bohatou štukovou výzdobu s obrazem Ignáce Raaby a renesančními náhrobky, přenesenými z původního kostela. Interiér kostela prošel na konci 20. stol. celkovou obnovou - byly restaurovány fresky i nástěnné obrazy. Zároveň bylo provedeno statické zajištění kostela, neboť v klenbách a zdech se začaly projevovat statické poruchy.

Stav kostela byl však až do roku 2012 stále havarijní. Proto proběhla rozsáhlá obnova, která zahrnovala provedení nové fasády, vč. bohaté štukové výzdoby průčelí, provedení nové kopule věže, obnovu krovu kostela, novou střešní krytinu, obnovu oken, dveří.

Celkové náklady akce v roce 2013 činily 5,3 mil Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Obec Sosnová
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Sosnová

Pin It