Kostel stojí na místě středověkého kostela. Předpokládá se, že nynější kostel vznikl někdy na počátku 16. století. Řadí se tak mezi nejstarší dochované dřevěné kostely v České republice. Kostel byl koncem 16. a počátkem 17. století spravován protestanty. Od poloviny 17. století byl však již ve správě jezuitů. Kostel má podobu jednolodního roubeného objektu s polygonálním presbyteriem. Střeše dominuje vysoká štíhlá věžička.

Srubová konstrukce je zevnitř i zvenku opláštěná svislým prkenným obkladem. Jádro kostela má gotický charakter, ochoz a empora jsou barokní. Interiér obsahuje (kromě jiného) sošku tzv. „hodslavické madony“, která je odvozeninou historicky velmi hodnotné plastiky z dvacátých let 15. století.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce především střechy a krovu. Obnovena byla střešní konstrukce, nahrazeny byly poškozené konstrukční prvky, celý kostel byl nově vymalován. Pro turisty byly doplněny stojany na kola, informační vitrína, audioprůvodce ve čtyřech jazycích, závěsný zásobník na informační materiály. Ve spolupráci s historiky byl vydán cizojazyčný leták a pro děti je k dispozici puzzle s vyobrazením kostelíka. Vytvořena byla také webová aplikace, pomocí níž si mohou návštěvníci zarezervovat prohlídku.

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 3,1 mil. Kč. Největší část prostředků 2,8 mil. Kč poskytla EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, finančně projekt podpořily jak obce Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Životice a město Nový Jičín, tak dobrovolníci především z řad farníků.

banner hodslavice

Pin It