Horní Lomná je jedním z našich nejmalebnějších poutních míst. Okolní beskydská příroda mu dodává nezapomenutelnou atmosféru a zdejší poutě jsou navštěvovány tisíci poutníků od nás, ze Slovenska i Polska. V r. 1833 postavili v Horní Lomné na Salajce kříž, u kterého se shromažďovali horalé k pobožnostem. Když v r. 1836 vypukla epidemie cholery, vydávají se obyvatelé regionu 30. října 1836 na prosebnou pouť z Jablunkova ke kříži v Horní Lomné. Z vděčnosti za ukončení epidemie vznikla poutní tradice přetrvávající do dnešní doby. Ze sbírek věřících byl postaven v letech 1894-1896 v blízkosti kříže novogotický kostel, vysvěcen 12. června 1896.

Kostel byl celkově opraven v roce 2014 z důvodu špatného technického stavu. Krovy kostela byly na několika místech poškozeny dřevokaznými houbami i hmyzem, krytinou místně zatékalo. Fasáda kostela byla poškozena vlhkostí. Obnova tedy zahrnovala opravy krovů, provedení nové střešní krytiny, obnovu fasády, výměny oken, dveří, obnovu interiéru. Hladký průběh akce byl umožněn mj. výbornou spoluprácí s Obcí Horní Lomná a kostel je nyní opět ozdobou celé obce.

Celkové náklady akce činily přes 5 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Římskokatolická farnost Horní Lomná
  • Biskupství ostravsko-opavské

Pin It