Fara v Moravském Berouně je původně renesanční stavba z 16. století, později barokně rozšířená a upravená. Do dnešních dní se fara dochovala v historické podobě a je ozdobou města Moravského Berouna. Fara stále slouží jako obydlí faráře a jako pastorační, společenské a administrativní centrum života zdejší farnosti.

V 90. letech 20. století se na budově začala projevovat řada závad. K nejpodstatnějším patřily statické poruchy, které vedly až k deformacím klenby kuchyně. V havarijním stavu byla i střecha, kterou zatékala dešťová voda. Krov i dřevěné stropy byly napadeny dřevomorkou a dřevokazným hmyzem.

Obnova fary byla zahájena v roce 2007 a postupně byly vyměněny veškeré poškozené dřevěné konstrukce stropů a krovu. Dále byla vyměněna střešní krytina za novou eternitovou, opraveny komíny. Nejnáročnější bylo provedení statického zajištění fary. Kromě předpjatých ocelových lan po obvodu a napříč farou bylo nutno provést rubovou železobetonovou skořepinu nad klenbou kuchyně, neboť hrozil pád klenby.

Celkové náklady akce v letech 2007-2009 činily 2,4 mil Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Moravský Beroun

Pin It