Kostel sv. Bartoloměje je původní renesanční stavba, upravena barokně v letech 1732- 1742. Při opravách kostela bylo zjištěno dochované hrázdění původní věže, obezděné později z venkovní strany, z 16. století. Kostel byl obnoven v letech 2010- 2012. Postupně byla provedena nová kopule věže, obnova krovu kostela, nová krytina z břidlice, obnova fasády s návratem k původnímu historickému členění. Kostel je nyní ozdobou Vlčic i elého Jesenicka. Akci po celou dobu obnovy podporovali němečtí rodáci z Vlčic.

Celkové náklady akce činily 7,2 mil,-Kč a byly hrazeny
z těchto zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Česko-německý fond budoucnosti
  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Biskupství ostravsko- opavské
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Němečtí rodáci z Vlčic
  • Římskokatolická farnost Vlčice

Pin It