Fara v Budišově nad Budišovkou je jednou z nejvýznamnějších památek města a spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a radnicí tvoří ucelené barokní jádro města. Stav fary byl počátkem 21. století havarijní. Fara trpěla extrémní vlhkostí zdiva, omítky byly v dezolátním stavu, stejně tak okna, dveře. Odpadávající římsy ohrožovaly okolí fary.

Díky vynikající spolupráci s německými rodáky z Budišova se podařilo exteriér fary postupně obnovit. Nejprve byly odstraněny mokré omítky do výše skoro 4 metry a vybudovány nová dešťová kanalizace a drenáž. Po snížení vlhkosti zdiva byly postupně vyměněny poškozená okna, dozděny odpadlé úseky říms a dveře a provedeny nové omítky odolné proti vlhkosti a nový fasádní nátěr. I po obnově exteriéru probíhají další práce na obnově fary v interiéru. V havarijním stavu také zůstávají pro nedostatek finančních prostředků hospodářské budovy za farou.

Obnova exteriéru fary proběhla v letech 2006-2007 a vyžádala si náklady takřka 3 mil Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Ministerstvo zahraničí Spolkové republiky Německo
  • Němečtí rodáci z Budišova
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Nadace Kirche in Not
  • Město Budišov nad Budišovkou
  • Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou

Pin It