Počátky kostela spadají do poloviny 16. století, o čemž svědčí i letopočet 1563 na portálku v interiéru a zvon s rokem 1565. V roce 1781 byla původně samostatně stojící masivní zvonice spojena s kostelní lodí. Až do roku 1882 sloužil hřbitov u kostela k pohřbům katolíků i evangelíků. Z nejstaršího období se v interiéru zachoval fragment oltáře, umístěný na zpovědnici. Výmalba i české nápisy na kruchtě představují vzácný doklad chrámové dekorace z období třicetileté války. Památkami na rekatolizaci Těšínska jsou dřevěné desky s vyobrazením Panny Marie a sv. Jana Evangelisty umístěné ve vítězném oblouku kostela.

V letech 2011–2012 proběhla rekonstrukce především střechy a krovu. Došlo k úplné výměně krytiny – dřevěného šindele a rovněž valné části prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy a nové části věže. Na věž byl osazen nový kříž. Areál hřbitova dostal nové dřevěné oplocení. Byl pořízen audioprůvodce, webová prezentace s možností elektronické rezervace návštěv
kostela a puzzle pro děti. Jako partner projektu se výrazně finančně podílelo rovněž město Třinec, které přispělo na pořízení nového ventilátoru pro varhany, osvětlení věže kostela a výměnu rozvodové skříně v sakristii.

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 4,3 mil. Kč. Největší část prostředků 4 mil. Kč poskytla EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, finančně projekt podpořilo také město Třinec a dobrovolní dárci, především z řad farníků.

 

 

 

 

 

 

 

Pin It