Areál Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku je vzorovou ukázkou vrcholně barokního monumentálního stavitelství ve Slezsku. Základní kámen stavby kostela na místě dřívější dřevěné kaple byl položen v roce 1740 a ještě ne zcela dokončená stavby byla vysvěcena v roce 1759. Vzácně autenticky, bez dodatečných úprav, dochovaná stavba včetně přilehlého, postupně vytvářeného areálu s křížovou cestou, souborem soch a tzv. Římskou kaplí je významnou dominantou města a kultruní památkou.

Jde o nejvýznamnější poutní místo ve Slezsku. Poutní chrám byl dekretem papeže v roce 1999 povýšen na Baziliku Minor. Vzhledem k tomu, že kostel s areálem byl ve 20. století obestavěn hustou městskou zástavbou panelových domů, stal se park zároveň oázou zeleně uprostřed města. Areál však byl po dlouhou dobu ve 20. století devastován a ponechán svému osudu a proto ztratil mnoho z původních kvalit.

Cílem rekonstrukce v letech 2010–2011 byla obnova historického areálu, pro poutníky a návštěvníky města. Díky dotaci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko došlo k restaurování zastavení křížové cesty (14 kaplí), kompletní opraveně tzv. Římská kaple, restaurování sochy z prostoru před bazilikou, obnovení systému chodníků a povrchového odvodu srážkových vod. Areál byl vybaven mobiliářem, bylo provedeno ošetření a výsadba dřevin a celý areál byl nově oplocen, aby mohl být na noc uzavíratelný. Celkové náklady opravy byly 22,8 mil. Kč. 21 mil. Kč činila dotace EU, 1 mil. Kč přispělo město Frýdek-Místek a zbytek uhradili farníci ze svých sbírek.

 

Pin It