Kostel sv. Jana Křtitele je jednolodní stavba s předsazenou hranolovou věží, krytou cibulovou bání s lucernou. Objekt kostela byl postaven r. 1640, se stavbou věže bylo započato r. 1717. Ta byla v r. 1780 zvýšena a zastřešena cibulovou bání. Boční tribuny byly přistavěny v r. 1769. Pod tribunami jsou kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, které se do lodi otevírají pískovcovými portály. Zásahy z r. 1891 měly regotizační charakter, z této doby pochází také pseudogotický mobiliář a část interiérové výbavy.

Původní areál kostela, postaveného ve 30. letech 17. století, sestával z ohradní zdi starého hřbitova s kapličkami a z barokního kříže z roku 1753. Plocha hřbitova, používaného v letech 1630 - 1852, musela včetně hřbitovní zdi ustoupit nové bytové výstavbě (2. pol. 70. let 20. stol.). Při těchto úpravách, byla rozšířena komunikace, vedoucí kolem kostela a kříž byl přemístěn k severní straně věže.

Rekonstrukce kostela probíhala v letech 2013 a 2014. Předmět opravy byla sanace vlhkosti, nová věž, fasáda kostela a vitráže dle návrhu p. Vrby. Celkové náklady opravy byly 6,6 mil. Kč. Většina výdajů 5,6 mil. Kč byla uhrazena z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Na spolufinancování projektu se podíleli také město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice, Matice Radhošťská, farníci a dobrovolní dárci.

 

Pin It