Dřevěný kostel sv. Kateřiny je ozdobou Hrabové již od 1. pol. 16. století. Byl postaven tesařskými lidovými mistry v pozdně gotickém slohu a koncem 18. století byla přistavěna věž. Kostel se stal pro Hrabovou natolik charakteristickou dominantou, že se dostal i do obecního znaku. Hrabovští farníci se o kostel s láskou starali celá staletí, takže byl jedním z mála dřevěných kostelů, který se dochoval do dnešních časů. Bohužel kostel 2.4.2002 z nezjištěných příčin kompletně vyhořel.

Již při zásahu hasičů se uvažovalo s jeho případnou obnovou jako repliky, takže trosky kostela nebyly hasiči strženy, ale ponechány k pozdějšímu postupnému rozebrání. To umožnilo zpracovat podrobnou dokumentaci původní stavby, vč. umístění každého dřevěného prvku, jeho velikosti i tesařských spojů prvků.

Před zahájením stavby nového kostela proběhla potřebná diskuse o tom, zda kostel stavět jako repliku původního dřevěného nebo postavit kostel úplně nově. Nakonec bylo přikročeno ke stavbě přesné repliky. Ta ovšem byla přizpůsobena dnešním potřebám - do kostela se podařilo zabudovat samostatnou zpovědní místnost, kostel má topení, je izolován, vybaven elektronickým protipožárním systémem, má společenskou místnost pro schůzky různých farních společenství i nácviky scholy v místnosti ve věži, má vlastní sociální zařízení.

Projekt repliky kostela zpracoval Ing. Antonín Závada, specialista na lidovou architekturu, návrh nového interiéru zpracoval Ing. arch. Marek Štěpán, vítěz architektonické soutěže. Odborné tesařské práce prováděli nejlepší tesaři z Valašska. Nový kostel byl vybudován díky podpoře mnoha jednotlivých příznivců i institucí. Slavnostně byl vysvěcen 27. 11. 2014.

Celkové náklady stavby činily 21 mil,-Kč a podíleli se na nich:

  • Pojišťovna Generalli - pojistné
  • Město Ostrava
  • Městský obvod Ostrava-Hrabová
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
  • Hasičská vzájemná pojišťovna - pojistné
  • Jednotliví dárci v rámci veřejné sbírky

 

Pin It