Obnova kostela sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, farnost Dětřichov nad Bystřicí

Kostel sv. Jiří se nacházel ve velice špatném stavu již od 80. let 20. století. Největší ránu mu ale zasadil orkán, který se prohnal Dětřichovem v roce 2008. Vítr shodil makovici věže a zcela ji zničil. Vyvolaná tlaková vlna vyrazila všechny dveře a okna v kostele a posunula střechu předsíně kostela.

 

Obnova kostela byla umožněna především díky podpory Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a proběhla v letech 2010-2012. Postupně se podařilo postavit novou kopuli věže jako repliku původní, provést opravu krovu a novou krytinu střechy, opravit fasádu, veškerá okna a dveře. V interiéru byly otlučeny veškeré vlhké omítky a nahrazené novými, opraveny lavice a kostel nově vymalován. Na opravu tak čekají už jen lavice.

Celkové náklady oprav nakonec činily 4,6 mil,-Kč a byly hrazeny z těchto zdrojů:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Pojistné pojišťovny Generalli
  • Biskupství ostravsko-opavské

Pin It