Kostel sv. Michaela má starobylý původ ve 13. století. První písemná zmínka pak pochází z roku 1309. Nachází se na Osoblažsku, takže zůstal po odsunu Němců po 2. sv. válce naprosto zapomenut a jeho stav byl v 90. letech 20. stol. havarijní, i přes údržbu, prováděnou farníky. V dezolátním stavu byly především krovy, napadené řevokaznými houbami a hmyzem. Kostel také trpěl velkou vlhkostí, fasáda dávno dožila a celkově byl kostel zpustlý. O obnovu kostela se zasazovali velice místní obyvatelé, z nichž mají mnozí původ na ukrajinské Volyni. Od 90. let 20. stol. sem začali velice často zajíždět i němečtí rodáci, odsunutí po 2. sv. válce a navázali s místními mimořádně dobré vztahy.

Obnova kostela proběhla v letech 2010- 2015. Postupně bylo provedeno odvodnění kostela a odvětrávací kanál, obnova krovu kostela, nová střešní krytina, obnova oken, dveří, nová fasáda, výměna části dlažby, nová elektroinstalace. V dalších letech se pak podařilo provést díky spolupráci s původními Němci i výmalbu interiéru kostela. Místní obyvatelé ze svých zdrojů pořídili nové lavice, lustr do hlavní lodi, zajistili opravu varhan a financovali restaurování barokních nástěnných maleb v lodi kostela. Při přípravě obnovy interiéru proběhl v kostele restaurátorský průzkum, který odhalil v presbytáři mimořádně cenné středověké nástěnné malby z konce 13. století. Díky přátelské spolupráci se sousední polskou farností v Równem se podařilo zajistit prostředky i na odkrytí a restaurování těchto maleb.

Celkové náklady obnovy činily takřka 6 mil,-Kč a podíleli se na nich:

  • Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR
  • Operační program příhraniční spolupráce ČZ-PL prostřednictvím Euroregionu Praděd
  • Česko- německý fond budoucnosti
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Obec Rusín - Hrozová
  • Biskupství ostravsko- opavské
  • Farnost Hrozová
  • Jednotliví dárci z řad farníků a občanů
  • Němečtí rodáci z Hrozové

Pin It